השמנה

האם שיפור יכולת התנועה בשכונה מונעת השמנת יתר?

מחקר שנערך בארצות הברית בשנים 2009-2014 ביקש לבדוק האם מדיניות שמאפשרת הליכה בסביבה עירונית גורמת לירידה במדד מסת הגוף (BMI)

אנשים בהליכה בפארק עירוני. ירידות צנועות במדד מסת הגוף
אנשים בהליכה בפארק עירוני. ירידות צנועות במדד מסת הגוף

המחקר שלפניכם לא היה יכול להתקיים בימי מגיפת הקורונה, הסגרים ומגבלות התנועות. מטרת המחקר היתה להעריך את הקשר בין היכולת להתהלך בשכונת המגורים לבין משקל של אנשים מבוגרים שגרים בסביבה עירונית גדולה. זאת על מנת לבדוק את התזה ששיפור יכולת התנועה בשכונות מגורים היא מדיניות המונעת השמנת היתר.

במחקר היסטורי אורכי זה של גמלאי צבא ארצות הברית, נעשה שימוש במאגרי המידע של רשות הבריאות של גמלאי צבא ארה"ב מהשנים 2007-2014. בנוסף, נעשה שימוש במידע על בנייה עירונית (2008-2014).

בעזרת מודל רגרסיה לינארית יחד עם Person fixed effects הוערך הקשר בין יכולת התנועה בשכונה לבין BMI (מדד מסת הגוף) בקרב 758,434 גברים ו-70,319 נשים בני 20-80 שנים, בין השנים 2009-2014.

יכולת התנועה בשכונה היתה קשורה בירידות צנועות במדד מסת הגוף. ההשפעה הבולטת ביותר נראתה בקרב גברים בני 30-49 ובגברים בני 50-64. עבור נשים, ההבדלים המשמעותיים ביותר היו בשתי קבוצות הגיל הצעירות (20-29 ו-30-49). ההשפעה היתה משמעותית יותר כאשר הנבדקים נשארו באותה שכונה במשך כל תקופת המעקב.

תגובות

האימייל לא יוצג באתר.