פתיחת בתי הספר כלל לא הגדילה את תחלואת והידבקות ילדים

התוצאות לימדו כי בין השאר הסיכון היחסי לתחלואת ילדים לא עלה בעקבות פתיחת בתי הספר – קרוב לוודאי כיוון שעיקר ההדבקות אצלם מתרחשות בכלל מחוץ למוסדות החינוך