טיפול פליאטיבי

תוכניות טיפול פליאטיבי ביחידות טיפול נמרץ

סקירה חדשה התמקדה ביישום והטמעה של נושאים כמו שיפור ניהול הסימפטומים בשלבים מתקדמים או סופניים של מחלה, טיפול בתכנון טיפול מראש ועוד נושאים חשובים

אדם מבוגר מאושפז. טיפול פליאטיבי יכול לסייע
אדם מבוגר מאושפז. טיפול פליאטיבי יכול לסייע

מספר החולים שמתים בתוך בית החולים בעולם המערבי הוא גבוה ביותר, וכ-20%-30% מהם עוברים אשפוז בטיפול נמרץ בחודש האחרון לחייהם. חלק מחולים אלו נמצאים בטיפול לב נמרץ, יחידות בהן נעשות פעולות פולשניות רבות שאחוזי התמותה בהן גבוהים. ביחידות רפואיות אלו ייעוץ פליאטיבי ניתן במקרים בודדים בלבד. לעתים נדירות נידונים ההיבטים האתיים וההכרעתיים הקשורים בשלבי המחלה המתקדמים.

מה הוא טיפול פליאטיבי, אתם שואלים? גישה טיפולית כוללנית שמטרתה לשפר את איכות חייהם של חולים המתמודדים עם מחלות מסכנות חיים על ידי מניעה והקלה של תסמינים גופניים ונפשיים.

יש לזכור כי המאפיינים האפידמיולוגיים והקליניים של יחידות טיפול לב נמרץ השתנו בעשור האחרון. שכיחות התסמונות הכליליות החריפות פחתה, בעוד ששיעור המחלות שאינן מחלות לב וכלי דם, שיעור התחלואה הנלווית, גיל החולים והמורכבות הקלינית והטיפולית – עלו באופן משמעותי. כמו כן מבחינה טכנולוגית נרשמה קפיצה דרמטית בשימוש בטיפולים מתקדמים ופולשניים, כמו אוורור מכני, תמיכה במחזור הדם באופן מכני וטיפולי דיאליזה. התפתחויות אלו מגדילות את האפשרות לפתח אירוע רפואי מסכן חיים במהלך אשפוז מסוג זה.

לאחרונה פורסמה סקירה הבוחנת שינויים אלו לאור הטיפול הפליאטיבי. הסקירה נועדה לנתח את ההיבטים העיקריים: האפידמיולוגיים, הקליניים, האתיים וההדרכתיים שיכולים להקל על הצגת תוכניות טיפול תומך / פליאטיבי ביחידות טיפול נמרץ. הסקירה מתמקדת ביישום והטמעה של נושאים מרכזיים כמו:

  • שיפור ניהול הסימפטומים בשלבים מתקדמים / סופניים של מחלה
  • טיפול בנושאים כמו תכנון טיפול מראש (DNR or ACP)
  • ביטול / עיכוב של מתן טיפולים תומכי חיים
  • ביטול פעולת דפיברילטורים הניתנים להשתלה
  • התחלה של סדציה פליאטיבית

 

תגובות

האימייל לא יוצג באתר.